SREČANJE REDOVNIŠKIH KANDIDATK IN KANDIDATOV 2014

KORUS spremlja že prve korake tistih, ki vstopajo v redovniški način življenja in tako smo se 10. 5. 2014 zbrali v Celju na srečanju vseh kandidatov in postulantov, moških in ženskih redov v Sloveniji.

Topel sprejem bratov kapucinov in sester FMM nas je vse skupaj uvedel v dan, ki je bil namenjen v prvi vrsti srečanju med fanti in dekleti, ki so v istem letu vstopili na podobne poti iskanja in preverjanja poti poklicanosti. S. Hermina Nemšak FBS nam je predstavila KORUS in izrazila veselje nad tem, da smo lahko skupaj zbrani v različnosti in preprostosti na začetku naše redovne poti. Br. Jakob Kunšič OFMCap in s. Grazyna Mech FMM sta pripravila program za ves dan, ki se je iz različnih vidikov dotikal naše poklicanosti.

Skozi pogovor smo spoznavali naše odgovore na vprašanje iz obreda sprejema v postulat: »Kaj želiš, predragi sin/preljuba hči?«. Skozi različne odlomke Svetega pisma smo odkrivali pomen in veličino, kaj pomeni biti učenec Gospoda Jezusa. S pomočjo cerkvenih dokumentov, ki govorijo o poklicanosti pa smo preverili, kako se je to prepoznavanje  in razumevanje Gospodovega vabila udejanjalo skozi stoletja znotraj Cerkve. Sinteza nas je privedla do spoznanja forme poti poklica v treh korakih: a) navdušenje ob poklicu in odkritje Gospodovega obličja; b) hoja za Gospodom in slutnja prvih sledi trpljenja, soočanje z nepoznavanjem celostnosti Gospoda Jezusa; c) prejem Sv. Duha, dopolnitev poklica, dar zaupanja Gospodu, postati resnične priče.

Skupno razmišljanje in molitev je kronalo bratsko in sestrsko kosilo skupaj z kapucini in sestrami FMM, zatem pa je sledil še ogled samostana in kratek vzpon na grič za samostanom, do cerkvice sv. Miklavža, kjer smo si iz zvonika lahko ogledali prečudovit razgled Celja z okolico. V pogovoru smo se dotaknili še vseh treh zaobljub oz. evangelijskih svetov, ki morajo sočasno z motrenjem teorije in idealov, postati udejanjanje vsakodnevne ljubezni, tudi v preizkušnjah.

Vse to je za postulante in postulantke pomenilo duhovno obogatitev srečanja z vrstniki, ki so na podobni poti, tkanje prvih prijateljskih vezi in globoko hvaležnost vseh, ki nas na tej poti spremljajo, predvsem pa Bogu za dar poklica ter prošnja za navdušenje in zvestobo.

Jan Dominik Bogataj