Konferenca redovnih ustanov Slovenije (KORUS) je cerkvena ustanova, ki jo je v duhu II. vatikanskega zbora potrdila Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.

Člani Konference so višji predstojniki in predstojnice ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, ki delujejo v Sloveniji.

  • Konferenca izraža občestvo med različnimi redovnimi ustanovami.
  • Prizadeva si, da utrjuje to občestvo, ob spoštovanju in upoštevanju posebnosti različnih karizem.
  • Pospešuje sodelovanje med ustanovami posvečenega življenja in družbami apostolskega življenja ter škofi.
  • Pomaga ovrednotiti vlogo in poslanstvo višjih redovnih predstojnikov in predstojnic znotraj njihovih ustanov.
  • Skrbi za primerno okolje in pobude, ki pospešujejo redovno vzgojo.
  • Zagotavlja skupno predstavništvo redovnikov in redovnic pri cerkvenih in civilnih oblasteh.
nalagam novice...