Konferenca redovnih ustanov Slovenije (KORUS) je cerkvena ustanova, ki jo je v duhu II. vatikanskega zbora potrdila Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.

Člani Konference so višji predstojniki in predstojnice ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, ki delujejo v Sloveniji.

Naloge

  1. Konferenca izraža občestvo med različnimi redovnimi ustanovami.
  2. Prizadeva si, da utrjuje to občestvo, ob spoštovanju in upoštevanju posebnosti različnih karizem.
  3. Pospešuje sodelovanje med ustanovami posvečenega življenja in družbami apostolskega življenja ter škofi.
  4. Pomaga ovrednotiti vlogo in poslanstvo višjih redovnih predstojnikov in predstojnic znotraj njihovih ustanov.
  5. Skrbi za primerno okolje in pobude, ki pospešujejo redovno vzgojo.
  6. Zagotavlja skupno predstavništvo redovnikov in redovnic pri cerkvenih in civilnih oblasteh.
nalagam novice...