V prihodnosti...

REDOVNIŠKI DAN

19. septembra 2018 v Vipavi

 

Študijski dan za redovne vzgojitelje in tiste,

ki se ukvarjajo s pastoralo duhovnih poklicev

17. oktobra 2018

 

Srečanje junioristov in junioristk

od 9. do 11. novembra 2018 v Nazarjah