V prihodnosti...

Študijski dan za redovne vzgojitelje in tiste,

ki se ukvarjajo s pastoralo duhovnih poklicev

v sredo, 21. oktobra 2020,

pri sestrah HKL v Šentjakobu

 

Sestanek komisije za duhovne poklice in redovno vzgojo

v sredo, 21. oktobra 2020,

pri sestrah HKL v Šentjakobu po seminarju

 

Srečanje ponovincev in ponovink

v soboto, 7. novembra 2020,

v Želimljah

 

Seja IO

v ponedeljek, 9. novembra 2020, ob 9.00

na sedežu KORUS-a

 

Seminar za redovne predstojnike in predstojnice

v sredo in četrtek (dva cela dneva), 13. in 14. januarja 2021,

v Hiši kruha pri Sv. Duhu pri Škofji Loki

 

Zbor KORUS-a

v sredo, 20. januarja 2021,

pri Marijinih sestrah na Dobrovi