Redovniki in redovnice proti trgovini z ljudmi

Leto posvečenega življenja prinaša še eno pobudo, ki želi postaviti v ospredje vrednost dostojanstva vsake osebe. Redovniki so dali pobudo za obhajanje mednarodnega dneva molitve in osveščanja proti trgovini z ljudmi in spolnemu izkoriščanju. Iniciativo so skupaj s Papeškim svetom za pastoralo migrantov in Papeškim svetom za pravičnost in mir predstavili Svetemu sedežu in dobili polno podporo papeža Frančiška. Proti temu »zločinu proti človeštvu«, kakor papež imenuje vsako obliko modernega suženjstva, je spregovoril tudi v poslanici za letošnji svetovni dan miru. Temu perečemu vprašanju bo odslej posvečen 8. februar, godovni dan sv. Jožefine Bakhite, žrtve trgovine s sužnji, ki je cvetela v Sudanu v 19. stoletju. Bakhita, končno osvobojena, je v Italiji prišla v stik s sestrami kanosijankami, se dala krstiti in tudi sama postala redovnica kanosijanka. Janez Pavel II. jo je l. 2000 razglasil za svetnico. Njeni priprošnji je sedaj izročena nova iniciativa v boju za preprečevanje suženjskega lastninjenja človeških življenj, zlasti žensk, deklet in otrok. Mednarodna zveza vrhovnih redovnih predstojnic in predstojnikov (UISG, UIS) ob tem dnevu med drugim v Rimu pripravlja spletno stran www.a-light-against-human-trafficking.info, tiskovno konferenco za osveščanje javnosti, molitveno bdenje, evharistično slavje s kardinalom prefektom kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja ter vabi redovnike po vsem svetu, da bi se v lokalni skupnosti, kjer živijo, pridružili obstoječim iniciativam ali pa odprli nove oblike boja proti tej žalostni rani človeštva, trgovini z ljudmi.

 

--------------------------

Več o delovanju redovnic in redovnikov v boju proti trgovini z ljudmi se najde na spletni strani UISG in USG - Vidimus Domini: http://vd.pcn.net/it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=51