Dan posvečenega življenja - Celje 2015

Na praznik Gospodovega darovanja v templju smo se člani redovnih skupnosti, ki živimo in delamo na področju celjske škofije zbrali ob našem škofu, dr. Stanislavu Lipovšku, v stolni cerkvi Sv. Danijela. Najprej smo, z molitveno uro pred izpostavljenim Najsvetejšim, častili Njega, ki nas je poklical iz izbral, da mu služimo v posvečenem življenju, po karizmi, ki so nam jo zapustili naši redovni ustanovitelji. Molili smo rožni venec in vmes premišljevali misli sv. očeta, papeža Frančiška, o tem, kako oz. s čim naj bi kot posvečene osebe »prebujali sebe in ljudi okrog nas. Učili naj bi se »biti strokovnjaki občestva«, iskali naj bi priložnosti za vedno tesnejše sodelovanje med različnimi skupnostmi na področjih sprejemanja beguncev, bližine ubogim, oznanjevanja evangelija, ustvarjalnosti katehez, navajanje na molitveno življenje… Kljub šibkostim želimo poslušati znamenja Duha, ki odpira nova obzorja in priganja na nove poti…(iz pisma papeža Frančiška).

                Ob škofu je somaševalo 18 redovnikov – duhovnikov, zbrano občestvo v cerkvi pa je pri sveti daritvi navdušeno sodelovalo z molitvijo, pesmijo. Pred darovanjem smo se posamezni redovni na kratko predstavili, s simbolom, ki nakazuje naše delovanje, ga prinesli pred oltar in ob tem izpovedali še svojo zahvalo za dar poklicanosti in prošnjo za naprej.

                Na koncu bogoslužja je g. škof predstavniku vsake skupnosti slovesno izročil spominsko svečo, ob kateri naj bi se zbirali in molili skozi vse Leto posvečenega življenja. V vseh redovnih namreč močno čutimo pomanjkanje novih, svežih moči, in zato naj bi bila naša molitev za družine, iz katerih bodo prihajali novi poklici, še toliko bolj goreča in neprestana…če se posvečeni ne bomo ustavljali vsak dan v molitvi pred Bogom, bo »vino postalo kis«.

 

                Polni hvaležnosti smo praznovanje v cerkvi zaključili in ga sklenili z bratskim in sestrinskim druženjem v učilnici stolnega župnišča, kjer smo bili deležni dobrot za okrepitev telesnih moči.

s. Rozalija Laznik HKL