120416_Seminar_novinci

Seminar za novinke in novince je bil od 16. do 20. aprila 2012 v samostanu Marijinih sester na Dobrovi.

Tokratno srečanje je bilo v primerjavi z jesenskim sicer številčno malo okrnjeno, a toliko bolj domače in sproščeno, saj so bili vzpostavljeni že osebni odnosi in pripravljen teren za gradnjo novih izkušenj in doživetij. Kraj je bil res primeren, ker mladostno vzdušje prinese v samostan več življenja in upanja. In to je pričevanjsko, podpirati drug drugega na naši redovni poti.

Prisotni smo bili iz šestih redovnih ustanov: šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja, minoriti, kapucini, frančiškani, frančiškanke Marijine misijonarke, cistercijani in uršulinke; tako novinke/novinci kot postulanta/ki.

Pomladansko srečanje bi lahko rekli, da je z neke strani dograjevanje jesenskega. Če so bile takrat v ospredju zaobljube kot podlaga in temelj našega redovnega življenja, so se nas tokrat na eni strani dotikale tudi bolj družbeno aktualne teme na ravni Cerkve, po drugi strani pa smo poglabljali svojo redovno poklicanost v aktualnih duhovnih temah.

Br. Miha Sekolovnik nas je nagovarjal s temo skupnega življenja. S pomočjo dveh velikonočnih svetopisemskih odlomkov smo razmišljali, kje je moj 'Emavs', ali če prevedemo, kam bežim v vsakdanjem življenju in ali lahko zapremo vrata skupnosti pred vdorom sveta, da smo lahko kot skupnost skupaj in vanjo lahko vstopi Jezus z vstajenskim pozdravom 'Mir vam bodi!' Nova zaveza nas vabi, da žrtvujemo sebe, ne drugega, da vzpostavimo odnose, saj smo poklicani, da živimo v skupnosti in ne sami. P. Branko Petauer nas je vodil po širjavah molitve. Vsak naj bi prišel do lastnega načina molitve, ki te pripelje do srečanja z Gospodom. Za srečanje z Gospodom, še predvsem pa za obnovitev Božje podobe v sebi in učenja svobode ter ljubezni je potrebna askeza. O tem je spregovoril g. Pavle Rak. Potrebno je zaupati Bogu, da bo poskrbel za nas in nas izčistil temin. Predvsem nas je nagovoril z osebnim pričevanjem meniškega življenja v samostanu na gori Atos. V duhovni venček lahko vključimo tudi obisk sester klaris v Dolnicah, kjer sta nas s. Katarina in s. Jozefina prisrčno sprejeli in z besedo nagovorili. G. Bogdan Kolar nas je z zgodovino redovništva popeljal v začetke krščanstva, zibelko redovništvo in kako je redovništvo bilo in je odgovor na aktualne potrebe družbe, predvsem pa je središče molitve. G. Stanislav Slatinek se je v široki temi redovnega prava ustavil pri 6. knjigi Zakonika cerkvenega prava, ki govori o Sankcijah v cerkvi €“ kazni in kazniva dejanja. Obstaja zelo tanka meja pri nekaterih grehih, ki so kaznivi. V bolj družbeno aktualne teme sta nas popeljala g. nadškof Anton Stres s sekularizacijo in novo evangelizacijo in p. Tadej Strehovec z obrazložitvijo širine obsega moralne teologije, s poudarkom na bioetiki. Oba predavatelja nas redovnike vabita k dejavni vključenosti v družbeno dogajanje, da si moramo izoblikovati razumljive, argumentirane in verodostojne odgovore, saj današnja družba to od nas pričakuje.

Bogat teden, tako s strani tem kot s strani osebnega druženja nas opogumlja na naši začeti redovni poti. V pomoč, da bomo lahko bolj redovniki nam bo vedenje, da na tej duhovni poti nismo sami, vse podeljene ideje in izkušnje, skupnost bratstva in sestrinstva, teme, ki nas spodbujajo k še bolj radikalnemu življenju, ker le tako bomo pričevalci. Naše mesto kot redovniki v Cerkvi vidimo predvsem v pričevanju, z molitvijo, poslanstvom in z življenjem po evangeliju, spolnjevanjem evangelijskih svetih ter z zvestobo lastni karizmi. Ostaja nam hvaležnost za ta teden. Naj bo to srečanje seme, ki bo obrodilo sad v prihodnosti.

s. Urša Doblehar, OSU in ostali udeleženci seminarja