Srečanje KORUS-a in SŠK, 14. 5. 2012

V ponedeljek, 14. maja je bilo pri Svetem Duhu nad Škofjo Loko srečanje višjih redovnih predstojnic in predstojnikov s člani Slovenske škofovske konference. Udeležil se ga je tudi nuncij v Sloveniji g. Juliusz Janusz, ki je vse navzoče pozdravil.

Tema srečanja je bila - redovni poklici. O njej so najprej spregovorili s. Štefka Klemen OSU, ki prihaja s Centra za duhovne poklice v Mariboru, drugi je spregovoril rektor ljubljanskega bogoslovja g. France Šuštar, na koncu pa je svoj pogled predstavil brat Matej Nastran OFM Cap, ki je redovni vzgojitelj. Vsak s vojega vidika so osvetlili današnje razmere, v katerih mladi živijo in kako jim pomagati, da bi najprej našli svojo pot v življenju, kasneje pa tudi v iskanju posebne poklicanosti. Sledil je pogovor o slišanem. Popoldan je potekalo delo v ločenih skupinah. Člani KORUS-a so povabili p. Branka Cestnika, da jim je predstavil delo pri Slovenskem pastoralnem načrtu in kje vidi vlogo redovnic in redovnikov pri tem. Spodbujal je, naj sledijo svojim karizmam, ki so danes zelo aktualne, saj imajo v sebi gorečnost in novo evangelizacijo. Sledilo je poročilo s srečanja UCESM-a - 15. generalnega zasedanja višjih redovnih predstojnic in predstojnikov Evrope, ki je potekalo v Lurdu.

Srečanje se je zaključilo v bratskem vzdušju z željo delati v blagor Cerkve na Slovenskem.