KONFERENCA REDOVNIH USTANOV SLOVENIJE - KORUS:

združuje vse redovnice in redovnike ter članice in člane družb apostolskega življenja Slovenije.

nalagam novice...