UCESM - Lurd 2012

Od 19.-25. marca 2012 je potekala XV. generalna skupščina evropskih redovnic in redovnikov v Lurdu v Franciji z naslovom Glas prihodnosti.
Iz Slovenije so se je udeležilli p. Stane Zore OFM, predsednik KORUS-a, s. Mateja Korščič OSU, podpredsednica KORUS- a in s. Hermina Nemšak FBS, tajnica KORUS-a.

V nadaljevanju si lahko preberete poslanico skupščine.„Glas prihodnosti“

Poslanica evropskih redovnic in redovnikov

1)     Člani XV. Generalne skupščine UCESM (Zveze konferenc evropskih višjih predstojnikov in predstojnic), ki prihajamo iz 27 dežel, smo bili od 19. do 25. marca 2012 zbrani v Lurdu v Franciji. V času naše skupščine smo razmišljali o temi „Redovniki in redovnice v Evropi: Življenje kot poklicanost“. Podpiramo in potrjujemo sporočilo, ki so ga napisali mladi redovniki in redovnice, povabljeni, da se udeležijo našega srečanja. Te dni nas je posebej nagovorila živa prisotnost Marije v lurškem svetišču in zgled Bernardkinega življenja. Poklicanost preroka Jeremija smo sprejeli kot navdih za naše posvečeno življenje v današnji Evropi.

2)     „Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA” (Jer 1,4). Naše življenje je globoko zakoreninjeno v božji Besedi, ker je Bog vedno temelj našega redovnega poklica. Kot učenci Jezusa Kristusa izkušamo to živo Besedo v osebnem odnosu z Njim. Prepričani smo, da smo poklicani, naj storimo, da bo ljubezen ostala.

3)      „Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal;... sem te posvetil,.. te postavil za preroka narodom“ (Jer 1,5). Ta klic smo slišali v preteklosti in ga slišimo danes znova. Vsako življenje je poklicanost. Kot redovnice in redovniki odkrivamo v tem klic, naj živimo z drugimi v bratstvu in solidarnosti.

4)    „Nikar ne govôri: deček sem; kajti h komur koli te pošljem, boš šel, ...“ (Jer 1,7). Zaradi zapletenosti stvarnosti se včasih čutimo prestrašeni in nesposobni govoriti ... Včasih lahko celo podvomimo v smisel redovnega življenja za mlade v aktualni Evropi. Vendar nam istočasno v naši krhkosti in v naši revščini Bog govori, kot je govoril Jeremiju: „Kajti h komur koli te pošljem, boš šel...“ V svetu, ki trpi, so naše kongregacije in naše ustanove poklicane biti kraji solidarnosti in zaupanja, kjer se več generacij bratov in sester čuti soodgovorne za sedanjost in prihodnost.

5)      „Nikar se jih ne boj, saj sem jaz s teboj...“ (Jer 1,8). Vsi vemo, da obstaja kriza vere in poklicanosti, vendar ne izgubljamo poguma. Vstali Gospod je z nami! Zavest njegove usmiljene ljubezni nas napolnjuje z veseljem in pogumom. Imamo veliko darov, ki ji želimo deliti z evropskim ljudstvom. Verjamemo, da je sedanji čas naš „kairos“, čas milosti, ugoden  čas za upanje, ker zaupamo svoje življenje Jezusu.

6)      „Glej, postavljam te ta dan nad narode ..., da zidaš in sadiš“ (Jer 1,10). Prihajamo iz mnogih narodov in poklicani smo bili, da smo priče Gospodove navzočnosti. Sadimo in zidamo, sodelujemo pri prihodu novega sveta.  Sodelujemo pri poslanstvu Kristusa, ki je obljubil, da bo vse naredil novo.
(prim Raz 21,5).

7)    „Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 'Kaj vidiš, ...?'“ (Jer 1,11.13).  Vidimo resničnost sveta, ki potrebuje Božjo ljubezen: ljudi, ki jim je potrebno vrniti dostojanstvo; ljudi, ki jim je potrebno umiti noge; ljudi, ki jih je potrebno odžejati. Vidimo, da Duh na delu v naših srcih po upanju in veselju, ki nam ga daje danes. Vidimo nova obzorja, ki nas navdihujejo, da nadaljujemo svoje romanje v veri proti novi evangelizaciji, z Bogom ob naši strani in skupaj z vsemi možmi in ženami dobre volje.

Prevod s. Hermina Nemšak FBS