Srečanje KORUS SŠK

Redno letno srečanje med KORUS-om (Konferenco redovnih ustanov Slovenije) in SŠK je bilo 9. maja 2011. Zbrali so se v Domu matere Margarete pri šolskih sestrah sv. Frančiščka Kristusa Kralja v Repnjah pri Vodicah.
V dopoldanskem delu srečanja so slovenski škofje in višje redovne predstojnice in predstojniki razmišljali predvsem o nalogah in potrebah Cerkve na Slovenskem in o poslanstvu, ki ga imajo redovniki pri novi evangelizaciji, ki se kaže kot vedno bolj aktualna in potrebna. Prav v tej luči so se seznanili tudi s pripravami na Slovenski pastoralni načrt.
V popoldanskem delu so škofje in redovniki zasedali ločeno. KORUS je razmišljal o svoji vlogi in poslanstvu v Cerkvi v sedanjem trenutku. Pogovorili so se tudi o rezultatih ankete o študiju redovnih bogoslovcev na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in spregovorili o težavah in željah, ki jih kot redovni predstojniki imajo do te izobraževalne ustanove. V nadaljevanju so se seznanili še z informacijo o trenutnem stanju VRNET-a ter načrtih, ki jih ima društvo VRNET.
 
Srečanje je bilo zavzeto. Med udeleženci je potekal isrken pogovor in iskanje poti za novo evangelizacijo v današnjem svetu, saj smo vsi skupaj kot Cerkev poklicani oznanjati Kristusa našemu času in človeku.