Srečanje KORUS-a in SŠK

V ponedeljek, 6. maja 2013, je bilo na Viču v Ljubljani pri bratih frančiškanih srečanje višjih redovnih predstojnikov in predstojnic s Slovensko škofovsko konferenco. Navzoč je bil tudi apostolski nuncij Juliusz Janus, kratko pa jih je obiskal tudi vrhovni predstojnik bratov kapucinov br. Mauro Jöhri, ki je izrazil veliko veselje ob tem srečanju.

Po uvodnih pozdravih predsednika KORUS-a in gospoda nuncija je p. Marjan Čuden OFM predstavil svoj pogled na redovnike in redovnice v srcu Cerkve. Orisal je svoje videnje redovništva z vidika PIP-a, slovenskega pastoralnega načrta, in svojih izkušenj.

Spodbujal je, naj poživimo vero v živo navzočnost Jezusa Kristusa, poglobimo molitev in branje Božje besede. Pokazal je na nekaj »redovniških« grehov: individualizem, egoizem, samoljubje, razvajenost, praznino, kritiziranje, porabniško miselnost. Povabil je k osebnemu odnosu in dialogu ter življenju po zgledu prve Cerkve. To pa zahteva medsebojno spoštovanje, kar pomeni iskanje pozitivnih lastnosti, priznanje sposobnosti, znanja in kvalitet sobratov in sosester.

Spodbujal je, naj poživimo ljubezen do Cerkve po vzoru sv. Frančiška. Predstojnikom in predstojnicam je položil na srce, naj bodo animatorji kljub občutenju, da je to večkrat Sizifovo delo in dolgotrajen proces.

Po odmoru je sledil pogovor, v katerem je p. Milan Bizant DJ predstavil idejo o pomoči posvečenim (duhovnikom, redovnikom, redovnicam) v različnih stiskah. Izmenjali smo si mnenja in predloge, po katerih bomo v prihodnje iskali ustrezne rešitve.

Po kosilu sta KORUS in SŠK zasedali ločeno.

Najprej smo naredili refleksijo dopoldanskega dela, potem pa smo se obrnili na Svetega Duha in pričeli volitve novega Izvršilnega odbora KORUS-a, ker je staremu potekel mandat.

Zapisala s. Mirjam Černigoj ŠS