Zbor KORUS-a, 22. 1. 2014

V sredo, 22. 1. 2014 je pri bratih kapucinih v Celju potekal Zbor KORUS-a. Zbrali so se višji predstojniki in predstojnice na čelu s predsednikom zbora p. Stanetom Zoretom OFM. Dopoldanskega dneva zbora pa so se udeležili tudi apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Juliusz Janusz, škof Andrej Glavan, odgovorni za KORUS pri SŠK ter podpredsednica hrvaške konference višjih redovnih predstojnic in predstojnikov.

V uvodnem pozdravu gospoda nuncija je le-ta spomnil vse prisotne na pogovor papeža Frančiška z vrhovnimi predstojnicami in predstojniki v Rimu. Papež poudarja stalno atraktivnost redovnega življenja, če je pristno, v drži darovanja. Zanje je pomembna preroškost in stalni cilj oznanjevanja Božjega kraljestva. Preroškost pa se kaže v tem, da živimo in pokažemo držo upanja, ne pa malodušja in naveličanosti. Ozavestil je življenje po karizmi z dovolj odprtosti v svet. Papež še podčrta pomen skupnega življenja in veselega oznanjevanja.

Za njim je vse navzoče pozdravil še škof Glavan in se najprej v imenu vseh škofov zahvalil za vse delo in življenje, ki ga podarjajo Cerkvi na Slovenskem. Velikega pomena so skupnosti, ki so posejane po vseh škofijah in s svojimi karizmami posnemajo Kristusa in delajo za Cerkev. Pozdravila je še podpredsednica hrvaške konference, zaželela obilje Svetega Duha in blagoslova ter poudarila lepo sodelovanje slovenskih in hrvaških redovnic in redovnikov. Izrazila je veselje ob povabilu na srečanje, ki je zanje velika obogatitev.

Po molitvi smo prisluhnili razmišljanju p. Branka Cestnika CMF, ki je razmišljal ob temi: Redovništvo in ideal uboge Cerkve za uboge.

Najprej je p. Branko povedal, da je Cerkev vedno v stanju prenove. In v tej prenovi so vedno prišli do izraza redovi. Po kardinalu Casperju je povzel 4 krize v Cerkvi, ki so rodile meniške - redovniške stanove. Zadnja kriza v 20. stoletju prinaša svež veter po Don Boscu, materi Tereziji, Chiari Lubich in drugih. P. Branko je ugotavljal, da danes ne more biti Cerkve brez uboštva. Redovništvo pa je Božja terapija za Cerkev. Ko je Cerkev v krizi, Bog najde terapijo v redovništvu. Vprašal se je še, kako naj danes živimo uboštvo v svetu, ki mamonizira ekonomijo. Ekonomija je nadaljevanje Božjega stvarjenja, težava pa nastane, ko se ekonomija mamonizira (postavi denar, kapital na prvo mesto). Pri tem pride do vprašanja prve Božje zapovedi.

Vprašal se je, kako upravljati z ekonomijo? Nakazal je možne poti:

- vzpostavljati nove ekonomske skupnosti,

- zavestno delati z ekonomijo,

- iskanje alternativnih ekonomskih modelov,

- v ekonomiji se skrivajo duhovna vprašanja, vprašanja evangelizacije,

- biti moramo opozicija v primeru mamonizacije cerkvene ekonomije.

Ljudje nas opazujejo in vidijo naše pričevanje tudi v smislu ekonomije in uboštva. Dati jim moramo model.

Po razmišljanju je sledil pogovor. Popoldan pa je sledila najprej predstavitev dela Instituta Addictiva, ki se ukvarja z zasvojenostjo s seksualnostjo. Mag. Nataša Ropret je predstavila njihovo delo ter vzroke za zasvojenost in možne rešitve ter pomoč zasvojencem.

Po tem so sledila posamezna poročila predsednika KORUS-a, ekonoma in tajnice o preteklem delu IO in pozameznih komisij, ki delujejo v okviru KORUS-a. Kot vsako leto je svoje poročilo predstavila tudi ga. Marija Šterbenc, direktorica Aninega sklada. Zadovoljna je bila z delom v preteklem letu in z veseljem in optimizmom gledala v prihodnost. Predlagali in potrdili smo tudi nov nadzorni svet Aninega sklada. P. Boris Markež je predstavil delo gospodarske komisije v preteklem letu, ki je imela kar veliko dela s pravilniki in usklajevanjem z državno zakonodajo. P. Andrej Pirš FSO pa je predstavil delo v postopku za beatifikacijo prof. Antona Sterleta in poudaril, da se mu moramo začeti priporočati.

Zbor smo zaključili z molitvijo in blagoslovom predsednika p. Staneta Zoreta.

s. Mirjam Černigoj ŠSFKK