Volitve predsednika in dveh članov IO KORUS-a

Na Zboru KORUS-a so višji predstojniki in predstojnice izvolili nova člana in predsednika Izvršilnega odbora KORUS-a.
Člani IO KORUS-a so:

g. Janez Potočnik SDB - predsednik,

s. Damjana Tramte HMP - podpredsednica,

p. Milan Kos OFM Conv - ekonom,

s. Hermina Nemšak FBS - tajnica,

s. Romana Kocjančič FMM,

s. Slavica Lesjak MS,

s. Mateja Koršič OSU,

p. Janez Novak O Cist.

 

Novemu vodstvu želimo veliko blagoslova pri delu!

Tajništvo KORUS-a