Zbor KORUS-a 2017

V sredo, 25. januarja je pri bratih minoritih v Olimju potekal Zbor KORUS-a. Zbrali so se višji predstojniki in predstojnice vseh redov na svojem rednem srečanju. Za temo srečanja so izbrali razmišljanje o bratstvu in sestrinstvu ter komunikaciji v redovnih družinah. Medse so povabili s. Mojco Šimenc HMP in brata Roberta Bahčiča OFM, ki sta iz svojega izkustva pričevala o tej temi. Sledila je priprava na majsko srečanje s škofi ter v popoldanskem delu pogovor in pregled dela v preteklem letu na podlagi poročil predsednika, tajnice in ekonoma KORUS-a ter poročil ostalih komisij KORUS-a.

Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, k čemur je pripomogel tudi sam ambient in gostovanje v olimeljskem gradu.

s. Mirjam Černigoj