Študijski dan za redovne vzgojitelje v luči Božje pedagogike v Svetem pismu

Pastorala duhovnih poklicev je danes svojevrsten izziv, pri katerem si redovniki ter škofijski duhovniki med seboj lahko zelo pomagamo. To je naznačevala že udeležba na študijskem dnevu za vzgijitelje 18. 10. 2017 v Šentjakobu pri sestrah usmiljenkah, kjer sta bila poleg okoli 25 redovnikov navzoča tudi dva duhovnika iz bogoslovja. O tem je v uvodnem delu svojega predavanja spregovoril prof. dr. Maksimilijan Matjaž in poudaril pomembnost medsebojnega sodelovanja ter bogatitve z različnimi karizmami. Po molitvi je profesor v nadaljevanju izpostavil dve paradigmi, ki sta v temelju Božje pedagogike: spremembo mišljenja in občestvo, pri čemer je bistveno, da se najprej spreobračamo mi sami. Naša ranljivost je pomembno vstopno mesto, kjer se lahko rodi nekaj novega, lepega; tako kot Cerkev, ki se je rodila iz rane. Božja beseda nas pri tem vzgaja, da bi doživeli novo rojstvo oz. osvoboditev, a za to je potrebna osebna vera.

V odmevih na predavanje se je predavatelj dotaknil še mladih in njihove paradigme, ki je bistveno drugačna od paradigme starejših. Poudaril je, da je pogosto problem v oznanjevalcih, ki morajo prvi postati bližnji mladim in ne obratno. Zagotovo pa tudi ti mladi živijo iz očetovsko-sinovske paradigme, čeprav tega ne poimenujejo tako.

Po bogatem predavanju in delu po skupinah nas je čakalo še skupno kosilo, s tem pa gradnja našega občestva v konkretnosti življenja.

Prirejeno po članku s. Barbare Poredoš HMP, ki bo objavljen v novembrskih Redovnih občestvih.

s. Mirjam Černigoj