Seminar za predstojnice in predstojnike 2018

Od 10. do 11. januarja 2018 je pri Svetem Duhu pri Škofji Loki potekal seminar za predstojnice in predstojnike. V obeh dneh je ob temi Predstojniška služba in zaobljube razmišljalo okrog 60 predstojnikov in predstojnic. Temo pa je predstavila že znana gostja s. Maria Campatelli iz Centa Aletti v Rimu. Že tretje leto zapored je v svojem zanimivem slogu predstavila življenje kristjana po krstu in gledanje vsega s perspektive večnosti, podrobno pa je predstavila tudi vsako zaobljubo posebej. Z zanimanjem smo ji prisluhnili in odkrivali lepoto posvečenega življenja v občestvu in podarjanju d(D)rugemu. Zastavili smo ji tudi aktualna vprašanja, na katera je vedno z zavzetostjo odgovorila. Pri prevajanju nas je bogatil p. Miran Špelič OFM, ki nas je bogatil tudi pri pridigah pri svetih mašah. Očetje v veri so zanimiv vir in izvir za duhovno življenje sedanjega časa.

Vse udeležence je bogatilo tudi medsebojno druženje ob obrokih in sredinih večernih igrah. Bogato duhovno in sestrinsko ter bratsk okrepljeni smo se vrnili nazaj vsak v svojo skupnost.

s. Mirjam Černigoj