Zbor KORUS-a 2019

V sredo, 16. januarja 2019 je potekal v Ilirski Bistrici v samostanu sester notredamk letni zbor KORUS-a. Zbrali so se višji predstojniki in predstojnice, da bi skupaj pregledali minulo leto. Svoja poročila so pripravili predsednik, tajnica in ekonom ter koordinatorji štirih komisij.
Vse navzoče je najprej pozdravil p. Marjan Čuden, predsednik KORUS-a, za njim pa še predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Stanislav Zore. Zahvalil se je redovnicam in redovnikom za njihovo veliko poslanstvo v Cerkvi na Slovenskem in spodbudil k veselemu služenju.

Skupaj so obhajali sveto mašo.

V popoldanske času jih je obiskal nadškof Alojzij Cvikl, ki je predstavil delo sinode mladih jeseni v Rimu. Z navdušenjem je predstavil svoje vtise in prispevek papeža Frančiška, ki ima mlade nenehno v srcu. Poseben ton je dalo sinodi tudi romanje mladih skupaj s sinodalnimi očeti. Papež pa jih je pričakal na Petrovem grobu, kjer so skupaj izpovedali vero. Sinoda se tu ne končuje, ampak potuje v Panamo in po krajevnih Cerkvah.

Za vse udeležence srečanja je bil dan bogat in sporočilen.

s. Mirjam Černigoj