Nov Izvršilni odbor KORUS-a

V ponedeljek so višji predstojniki in predstojnice na svojem rednem majskem srečanju izvolili nov Izvršilni odbor KORUS-a za dobo treh let:

Za predsednika p. Marjana Čudna OFM, za podpredsednico s. Mojco Šimenc HMP ter člane: s. Magdo Burger ND, s. Slavico Lesjak MS, s. Francko Saje HKL, p. Igorja Salmiča OFM Conv in p. Ivana Brescianija DJ.

Novemu odboru čestitamo in želimo veliko Božjega blagoslova, darov Svetega Duha in varstva Device Marije!