Seminar o komunikaciji

Komisija za duhovne poklice in redovno vzgojo pri KORUS-u je v sredo, 16. oktobra 2019, pripravila seminar za vse, ki delajo v pastorali poklicev ali v vzgoji v redovnih skupnostih. Pri sestrah karmeličankah v Sori se je zbralo štirinajst udeležencev.

Naslov seminarja je bil Komunikacija v redovnih skupnostih in medijih. Vodil ga je dr. David Kraner.

Najprej nam je predavatelj predstavil anketo, ki jo je leta 2015 imel v Rimu o medijih in njihovemu vplivu na mnenje o Cerkvi. Ugotovil je, da mediji niso nikoli nevtralni in vedno dajejo neko podobo o njej. Prva njegova teza pa je bila, da če izhajam iz svoje »totalitarne« ideje, da imam vedno prav, ne morem vstopiti v dialog z drugim.

Poudaril je, da danes živimo v družbi negotovosti. Tisti, ki so zmagovalci, slutijo poraz, tisti, ki so poraženci, pa upajo, da bodo nekoč dosegli zmago. Kdor se odpre dialogu, ne ubija več. Pomembno je poslušati in slišati drugega, da lahko zgradimo most. Bistvo poslanstva Cerkve pa je, da ne izgubi resnice in da gre v globino. Ugotavljal je, da je pri nas delo animatorja pri komunikaciji premalo cenjeno.

Poslanstvo v Cerkvi so vedno spremljale Jezusove besede: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu … pojdite do skrajnih mej sveta!« To vključuje tudi prizadevanje za komunikacijo. Omenil je papeža Frančiška, ki danes uporablja proces komunikacije. Njegova metoda je, da najprej posluša na terenu, se pogovarja in šele potem na osnovi komunikacije in pogovora pripravi dokument. Za razliko od posredovanih sporočil, ki so podana, da jih sprejmemo brez pogovora. Nevarnost je, da gredo mimo človeka. Omenil je še dejstvo, da je med mediji in Cerkvijo večni konflikt zaradi razlik med njima.

Kvalitetno komunikacijo pa se da celo izmeriti s tremi merili: kontakt – kontrola (stik z realnostjo), kultura (povezanost), relacija (odnos).

Ob koncu srečanja smo ugotavljali, da so mediji dobra stvar, če znamo iz njih potegniti dobro. Potrebno pa se je vzgajati v tej smeri. Ne smemo pa pozabiti, da je medij samo medij in da tudi danes človek hrepeni po pristnih stikih.

Še nekaj nasvetov:

  • Informacije je potrebno argumentirati ter biti ponižen, da nimaš vedno prav.
  • Sporočamo to, kar smo.
  • Mladi morajo videti v nas to, kar v resnici smo.
  • Potrebno je najti potrebe mladih in jim dajati odgovore na njihove potrebe, obratno jih ne bo zanimalo.
  • Tudi starše je potrebno vzgajati za ravnanje z mediji.

Zanimivo predavanje smo poslušali, kaj več pa boste lahko v novembru prebrali v Redovnih občestvih.

s. Mirjam Černigoj