Seminar za predstojnice in predstojnike 2020

V sredo in četrtek, 15. in 16. januarja 2020 so se predstojniki in predstojnice zbrali pri Svetem Duhu pri Škofji Loki pri sestrah uršulinkah v Hiši kruha. To je bil letos že deseto leto zapored seminar, ki ima namen pomagati predstojnikom in predstojnicam pri opravljanju njihove službe v skupnostih. V obeh dnevih se jih je zbralo okrog sedemdeset udeležencev.

V sredo so medse povabili gosta, patra Ivana Brescianija, višjega predstojnika jezuitov, ki je spregovoril o papežu Frančišku. Naslov njegovega razmišljanja je bil: Kako papež Frančišek vodi Cerkev – izziv za nas  - s podnaslovom: V čem je papež Frančišek kot pastir Cerkve znamenje za nas redovne predstojnice/ke, kaj nam govori in kako nas izziva? V svojem razmišljanju se je dotaknil nekaj njegovih razmišljanj, intervjujev, govorov, pisem, ki jih je na kratko predstavil. V dopoldanskem delu je najprej predstavil papeževo osebnost in delček njegove življenjske poti, popoldan pa deset njegovih izzivov za nas. Ob vsakem delu smo se ustavili, razmišljali in molili ter se v skupinah o vsem pogovorili. P. Ivan je na začetku omenil bistvo, da iz vseh njegovih govorov veje Duh, ki ga je potrebno poslušati, začutiti.

V četrtek pa smo imeli tri goste: p. Viktorja Papeža OFM, ki je predstavil pravne vidike redovništva, p. Janeza Poljanška DJ, ki nam je pomagal soočiti se s konflikti v skupnostih ter g. Janeza Krnca SDB, ki je predstavil ekonomsko-finančne zadeve redovništva. Delo je potekalo v treh skupinah, ki so dvakrat zakrožile.

Poleg vsebine pa je bilo še veliko druženja ob skupni mizi in tudi v večeru za tiste, ki smo ostali čez noč.

Naj bo to delo in druženje za vse udeležence rodovitno polje v letu, ki je pred njimi!

 

s. Mirjam Černigoj