Rožni venec


Kraljica venca rožnega, naj celi svet ti hvalo da! Če človek star je ali mlad, naj rožni venec moli rad!


Kraljica venca rožnega ima v naročju Jezusa, pa v rokah rožni ven'c drži, želi, da molimo ga vsi!


Molitev lepa za vsak dan, le moli rad jo, o kristjan! Priložnosti dovolj imaš, da z njo Mariji hvalo daš!


Ko zapustijo te moči in ko ti odreko oči, svet' rožni venec še lahko boš molil vdano in lepo.


Če rožni ven'c boš molil rad, dobil boš milost vsakikrat; Marija te ljubila bo, sprosila sveto ti nebo.