Zbor KORUS-a 2021

V sredo, 20. januarja 2021 je po spletni povezavi ZOOM potekal Zbor KORUS-a. Na daljavo so se zbrali višji predstojniki in predstojnice, ki jih je pozdravil tudi apostolski nuncij v Sloveniji, njegova ekscelenca msgr. Jean-Maria Speich. Vse zbrane je opogumljal v tem času krize, ki je lahko tudi priložnost za nekaj novega. Spodbujal jih je, naj bodo prinašalci upanja za vse državljane Slovenije. Zagotovil je vsem in vsakemu svojo bližino v molitvi in blagoslovu. Spodbudil je tudi k upanju in edinosti ter veselju, ki naj se kaže tudi z vedrino na obrazu.

V nadaljevanju je spregovoril gost zbora br. Štefan Kožuh OFM Cap. Pomagal nam je brati papeževo okrožnico Vsi bratje. Spodbujal je k njenemu branju in premišljevanju. Vprašal se je, zakaj je papež napisal to okrožnico in si odgovoril, da prav zaradi tega, ker je bratstvo/ sestrinstvo danes v krizi. Je pa ta okrožnica nadaljevanje okrožnice Hvaljen, moj Gospod.

V popoldanskem delu so se zboru pridružili trije gostje: g. Janez Krnc SDB, ki je predstavil ekonomske teme, g. Tilen Vesenjak, ki je predstavil nekaj vprašanj v povezavi z aktualno zakonodajo ter p. Milan Bizant DJ, ki je predstavil program skupnega duhovnega razločevanja. V nadaljevanju so zbrani pregledali in pokomentirali poročila predsednika, tajnice in ekonomke ter poročila komisij, ki delujejo v okviru KORUS-a.

Zbrane je pozdravil tudi predsednik škofovske konference nadškof msgr. Stanislav Zore. Povedal je, da veliko misli na redovnike in redovnice, saj čuti, da ni lahko ostati veder v teh časih. Izrazil je sočutje z vsemi. ki so v tej krizi izgubili svoje brate ali sestre. Zahvalil se je vsem, ki so v tem času na kakršnikoli način ponudili roko pomoči kot prostovoljci, v bolnicah ali domovih starejših. Spodbudil je k skupni hoji naprej, da bomo lahko ljudem prinesli smisel v pokoronsko krizo. In zaželel, naj Bog blagoslavlja vsa skupna prizadevanja.

s. Mirjam Černigoj

Članek o tem najdete tudi na strani Hrvaške konference.