Izvršilni odbor do 2022

Člani IO do rednih volitev leta 2022 so:

p. Marjan Čuden OFM, predsednik

s. Mojca Šimenc FMA, podpredsednica

Ostali člani: s. Veronika Verbič ŠSFKK, p. Miran Žvanut DJ, g. Marko Košnik SDB, s. Magda Burger ND in s. Francka Saje HKL.

Na izredni seji Zbora KORUS-a v decembru so bili izbrani novi trije člani, ker so se zaradi različnih razlogov izpraznila mesta članov.