Seminar za predstojnike 2010

Udeležilo se ga je okrog 30 predstojnic/ kov od 23. – 25. februarja. Tema je bila aktualna in privlačna.

V torek dopoldne smo ob bilbličnih slikah razmišljali –»Kje lahko najdem moč, motiv za služenje skupnosti in kje odteka energija«. Svoje izkušnje smo izmenjali v skupinah.   

Popoldne nam je spregovorila s. Veronika Verbič na temo »Komunikacija v skupnosti, odnosi v skupnosti.« Vsakdo prinese v skupnost kar je prejel v otroških letih, kar je osvojil od staršev in okolice. To ga na en ali drug način spremlja vse življenje. Zato so naše skupnosti tako različne. Predstojnik naj bi najprej poznal kakšna je njegova dediščina in dediščina vseh članov skupnosti, da bo laže sprejemal nerazumljive trenutke. Skupnost ne more obstati brez darovanje slehernega člana in le po Jezusovem zgledu … »Kakor sem vas jaz ljubil« Skupnost je šola ljubezni, ki pomaga rasti v ljubezni. Predstojnikova naloga je, da skupaj z drugimi gradi skupnost. V skupinah smo se pogovarjali o igri vlog v skupnosti in zvečer v razvedrilu to prikazali.    

Drugi dan je p. Viktor Papež pojasnil vlogo predstojnika iz pravnega vidika: kanoni CZ in CD Posvečeno življenje in Bratsko življenje. Temeljito je razložil dolžnosti in odgovornosti za vse tri oblasti, ki jih ima vsak predstojnik: vodstveno, učiteljsko in posvečevalno. Ni mogoče prav živeti redovnega življenja, če ni urejenosti med oblastjo in člani. Vloga predstojnika ima velik pomen. Tisti, ki vrši oblast, se ne more odpovedati odgovornosti, se skriti za skupnost ali posameznika. Spoznanja, ki smo jih nato dobili v osebni molitvi, smo lahko zvečer pri evharistični daritvi položili na oltar.   

Popoldne so ob razmišljanju »Kako naj predstojnik reagira v konkretnih situacijah« na zastavljena vprašanja odgovarjali s. Slavica Lesjak, s. Damjana Tramte,  p. Viktor Papež in g. Janez Potočnik. Obogatili so nas različni pogledi in izkušnje. Po okusni večerji je sledilo še srečanje po karizmah, nato pa veseli večer, kjer nas je pesem razpoložila, da smo se ob anekdotah, ki se dogajajo v naših skupnostih, veselo nasmejali.   
In že je bil tu zadnji dan s temo: »Kako lahko poskrbim zase – duhovni in človeški vidik«. S. Barbara Šelih je spregovorila o doživljanju predstojniške službe. Vsak predstojnik pusti za sabo sled, ki gre v zgodovino. Bo na koncu mandata rekel: hvala Bogu, da je minilo ali hvala Bogu, da sem lahko služil? Odvisno je od tega, kako je duhovno in telesno poskrbel zase.   
Opat Janez Novak pa je na duhovit način spregovoril kako poskrbeti zase ob spoznavanju in sprejemanju božje volje. Poudaril je tri vidike:    
»Imej se rad«. Boga nad vse, bližnjega kakor sebe. Če boš imel sebe rad, tudi drugim ne bo težko.   
»Ne  izsiljuj Boga«. Večkrat hočemo doseči nekaj kar je proti božji volji, ker imamo pred očmi sedanji trenutek, Bog pa vidi drugače.    
»Bodi ponižen«. Sveta ne bomo rešili mi, ampak Jezus. Priznaj, da ni vse odvisno od tebe. Uspeh lahko ni viden, a srca se obračajo k Bogu.   

Zaključili smo z refleksijo in s predlogi za naprej ter željo pritegniti še druge, da bi bili deležni takega bogastva. Hvaležni smo Bogu za ta čas, ki ni bil izgubljen, pač pa navdušujoč za veselo služenje, hvaležni vsem, ki so ta seminar pripravili, vsem, ki so nas obogatili s svojo besedo in vsem, ki so se trudili, da nam je bilo lepo.

s. Anica Žagar HMP