Avtor: upkorus Objavljeno: 1. 02. 2015

Pismo Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja

Kot veste, bomo 8. februarja obhajali prvi mednarodni dan molitve in razmišljanja proti trgovini z ljudmi. Datum sovpada z godom svete Jožefine Bakhita, sudanske sužnje, ki je po osvoboditvi postala redovnica kanosianka. Izbira datuma ni nepomembna, saj nakazuje preroško poslanstvo posvečenih oseb, ki so poslane, da »osvobajajo zatirane«.

Na pomemben način se ta dan vključuje v Leto posvečenega življenja. Vceplja se v eno izmed razsežnosti posvečenega življenja, ki posvečene osebe vabijo, da se spopadajo z najnujnejšimi problemi današnjega časa. Program, ki je poimenovan »Cerkev v izhodu« poudarja evangeljske poti, ki se morejo uresničiti s sodelovanjem med aktivnimi redovnimi ustanovami, ustanovami apostolskega življenja, kontemplativnimi samostani, svetnimi ustanovami, redom posvečenih devic in novimi oblikami posvečenega življenja.

Žalosten pojav trgovanja z ljudmi, kar obravnava papež Frančišek v svoji poslanici za 48. Svetovni dan miru z naslovom » Ne več sužnji, ampak bratje”, ne zadeva le žena, ki so prisiljene v prostitucijo. V to je vključeno tudi trgovanje z otroki in mladimi, osebe na prisilnem delu ali porinjene v beračenje, ter trgovanje s človeškimi organi. Vse to lahko pogosto poimenujemo z izrazom “suženjstvo 21. stoletja”. Po drugi strani pa tudi ne zadeva le nekaterih delov sveta, ampak je globalni pojav, ki zaobjema tako države iz katerih prihajajo žrtve, kot prehodne države in države, v katere so številni možje, žene, mladi in otroci namenjeni.

Pojav je tako širok in zapleten, da zahteva močno zavzetost preproškega pričevanja posvečenih oseb v boju za dostojanstvo in pravice teh ljudi. To pričevanje se lahko izrazi v različnih pobudah, ki jih posvečeni, tako možje kot žene, lahko uresničijo. Te pobude bodo predvsem spodbujali tisti, ki so v popolni izročitvi Gospodu izbrali služenje tem trpečim bratom in sestram. Vsak, v zvestobi karizmi in svojemu življenjskemu slogu pa lahko prav tako sodeluje v »uličnih odborih« (ital.: in comitati stradali), v skupinah za pomoč in pogovor, v skupnostih, ki sprejemajo, pri poklicnem usposabljanju, pri pravni pomoči, v sodelovanju z veleposlaništvi, pri ozaveščanju in vzgoji, v molitvi in v vseh tistih oblikah navzočnosti, ki si jih Ljubezen lahko zamisli.

Preko Konferenc višjih redovnih predstojnikov in predstojnic prosimo vse redovnike in redovnice, člane ustanov apostolskega življenja, svetnih ustanov in novih oblik posvečenega življenja, pa tudi vse osebe, ki pripadajo redu posvečenih devic in kontemplativnih samostanov, da se organizirate in tako skupaj odgovorite na ta poziv. Prepričani smo, da lahko vsak da svoj prispevek in se bo tam, kjer še ničesar ne obstaja, ustvarila mreža občutljivosti za te probleme, da se pospešujejo tiste pobude, ki vključujejo vse človeštvo, odgovorne v političnem in družbenem življenju, cerkvene skupnosti, šole, sredstva družbenega obveščanja, ustanove posvečenega življenja in pristojni na drugih ravneh cerkvene skupnosti. Le povezano prizadevanje bo prebudilo spremembo miselnosti tako na družbeni kot kulturni ravni, da bo tako človekovo dostojanstvo vedno bolj zavarovano.

Poleg tega bi bilo lepo, da bi se škofovske konference neposredno vključile v to prizadevanje, kar pomeni, da so župnije in cerkvene organizacije vključene v istem prizadevanju ozaveščanja. Tako bo preroško pričevanje posvečenih oseb porazdeljena odgovornost v skupnem poslanstvu, ki je zaupano božjemu ljudstvu v neki določeni državi.

Ko vas prosim, da sprejmete te besede kot vabilo, želim iz srca podeliti svoj blagoslov vsem tistim, ki se bodo pridružili tej pobudi.

 

V Vatikanu, 12. januarja 2015

 

+ José Rodríguez Carballo, OFM

nadškof tajnik