Avtor: upkorus Objavljeno: 20. 03. 2017

Prepoznavanje in spremljanje poklicanosti

V okviru Komisije za redovno vzgojo in duhovne poklice (pastoralo poklicanosti) pri KORUSu je bilo v sredo, 15. marca 2017, v Celju pri sv. Ceciliji (kapucini) organizirano izobraževalno srečanje. Predavanje o prepoznavanju in spremljanju poklicanosti pri mladem človeku je pripravil in izvedel br. Jakob Kunšič OFMCap, srečanju pa so se pridružili tudi predstavniki MOMa (Medškofijskega odbora za mladino) in bogoslovja.

V prihodnje velja dati večji poudarek na skupnem iskanju načinov in poti za pastoralo poklicanosti, katere temelj je predvsem osebno pričevanje in zgled, ki pritegne.

Pri iskanju svoje poklicnosti moramo biti mladim na voljo za pogovor in oporo, da bodo lažje našli način svoje uresničitve v življenju.

Pastorala poklicanosti je pripomoček mladim, da začnejo prečiščevati svoj odnos do "življenja", do "krsta", do "učenčevstva" in do "izvoljenosti".

Prvi korak kakršnegakoli dela v pastorali poklicanosti pa je "spreobrnjenje" nas samih, saj bomo le tako v ta svet lahko prinašali luč Jezusa Kristusa, ki ga oznanjamo najprej s svojim življenjem.

br. Janez Papa OFM