Seja IO

V ponedeljek, 5. 2. je imel Izvršilni odbor KORUS-a sejo z novo članico s. Francko Saje HKL.